Jou boek is klaar … wat nou?

So ja. Jy kan uiteindelik gemaklik in jou stoel terugleun want een van die grootste take op jou nimmereindigende “Om te doen”-lysie is nou afgemerk … jou boek is klaar geskryf.

Na drie jaar (36 maande / 156 weke / 26,280 ure / 1,577,800 minute) waarin jy tussen 80,000 en 120,000 woorde geskryf het (afhangende van die soort boek en genre), is jou selfopgelegde taak voltooi. [Statistiek laat alles net soveel meer indrukwekkend lyk, dink jy nie?]sav-myboek

Vir die genoemde drie jaar (en al die ander tydsraamwerke van hierbo) het jy Die Boek geëet, geleef en geslaap. Jy het gevoel asof dit jou baba is, want al jou tyd, energie en denke is in Die Boek gestort. Om die waarheid te sê het jou huismense al begin kla dat jy hulle afskeep, maar jy het deurgedruk en Die Boek voltooi.

Maar nou voel jy so effens asof die wind uit jou seile geneem is, want wat maak jy nou?

Maklik. Jy volg die volgende treë op die onbekende roete van boek skryf – en daar is ‘n hele paar van hulle.

1.  Redigering. Niks laat ‘n boek so swak vertoon soos tik-, spel- en grammatikale foute nie. As skrywer behoort jy eintlik nie sulke foute te maak nie, nè, maar ons is almal menslik en na meer as 100,000 woorde is ‘n mens geneig om klein taaltokkelossies mis te kyk. Die geheim lê dis daarin om baie deeglik selfredigering te doen. Dit beteken egter dat jy jou hele boek minstens twee keer moet deurwerk om na álles te kyk:

  ♦ lomp stelwyses wat verbeter kan word;

  ♦ omslagtige stelwyses wat verkort kan word;

  ♦ elegante Afrikaanse stelwyses in plaas van Engelse stelwyses;

  ♦ woorde of frases wat binne die konteks van die teks nie gepas is nie;

  ♦ konsekwentheid wat betref spelwyse van name, instansies, afkortings;

  ♦ feitelike korrektheid; en

  ♦ enigiets anders wat die teks kan verbeter.

2.  Formaat. Verskillende uitgewers het verskillende vereistes vir ‘n manuskrip wat aan hulle voorgelê word. Dis belangrik dat jy jouself vergewis van die uitgewer van jou keuse se voorkeur. Gebruik hierdie teg
niese versorgingsriglyne van LAPA Uitgewers as ‘n basis wanneer jy jou manuskrip gereed kry vir voorlegging:

  ♦ Onthou om bladsye te nommer.

  ♦ Lettertipe: Gebruik altyd Times New Roman 12 pt.

  ♦ Tik manuskripte in dubbelspasiëring.

  ♦ Laat ’n kantlyn van 15 tot 20 mm aan beide kante van die bladsy toe vir keurder se sav-manuskripaantekeninge.

  ♦ Die eerste paragraaf van elke hoofstuk begin teenaan die kantlyn, die ander paragrawe moet 15 mm inkeep.

  ♦ Daar mag nie ’n skoon reël tussen paragrawe wees nie. Dit word nét tussen tyd- en plekspronge gebruik.

  ♦ Tik net een spasie ná ’n punt of enige ander leesteken.

  ♦ Moenie Page breaks instel nie. Die teks loop vanself oor na die volgende bladsy.

  ♦ Moenie Macros of Symbols gebruik om leestekens of spesiale karakters te verkry nie. Maak slegs gebruik van die ALT+-sleutelbord (laai ‘n kopie hier af).

3.  Voorlegging. ‘n Dekbrief, saam met die uiteensetting van jou boek se konsep, moet deel uitmaak van ‘n formele voorstel aan ‘n uitgewer. Die dekbrief moet die volgende bevat:

  ♠ ‘n Kort omskrywing van die mark, die potensiële kopers (beklemtoon die belangrikste mark♠te) en geraamde hoeveelheid kopers.

  ♠ ‘n Samevatting van die mededingende boeke reeds op die rak in hierdie marksegment.

  ♠ Geraamde besonderhede oor die lengte van die boek, illustrasies, foto’s, ensovoorts.

  ♠ Hoe ver jy reeds is met die skryf van die manuskrip. (Sien die punt oor voorleggingsvereistes.)

  ♠ ‘n Kort biografiese omskrywing van jouself, jou kwalifikasies en ondervinding wat van toepassing is op die boek wat jy wil skryf. Ander gepubliseerde werk moet ook genoem word.

Die dekbrief moet saam met jou konsep aan die regte persoon gestuur word. Maak seker jy stel vas wie dit is VOORDAT jy dit stuur. Soos almal in die media is uitgewers nie geneig om tyd te bestee aan dinge wat soos ‘n irritasie voel omdat dit op die verkeerde lessenaar beland nie.

Let daarop dat die voorleggingsvereistes van nie-fiksieboeke dikwels van fiksie verskil. By nie-fiksie kan jy gewoonlik die eerste kwart van jou manuskrip stuur, maar met fiksie is dit een van die kernreëls dat jy die volledige manuskrip moet voorlê.

 

Nou kom die volgende oefenlopie: geduld, geduld en nogmaals geduld. Gee die uitgewer minstens ‘n maand voordat jy opvolg op die voorstel. Die meerderheid van hulle is gerat om ten minste te bevestig dat hulle jou brief en konsep ontvang het – en vra jou dan om geduldig te wees. Jy kan enigiets van ‘n maand na drie maande wag om ‘n finale antwoord te ontvang – hulle gee jou gewoonlik ‘n aanduiding van hoe lank jy kan wag om hul finale antwoord te kry.

Daar is altyd gereken dat jy nie ‘n tweede uitgewer behoort te nader voordat jy nie van die eerste ‘n finale antwoord ontvang nie. Ek reken dit behoort nog so te wees, aangesien ‘n gemors kan ontaard indien meer as een wel sou belangstel! Moenie dink jy gaan een teen ‘n ander afspeel nie. Daar is BAIE meer skrywers met voorstelle as wat daar uitgewers is en as jou professionele gedrag hulle nie aanstaan nie, kan jy maar vergeet om ‘n voet in die deur te kry.

Onthou ook dat uitgewery ‘n hoë risiko-bedryf is. Elkeen probeer bepaal wat sal verkoop en wat nie, en hoeveel daarvan. Daarom kan jy jou gereed maak daarvoor dat ‘n debuutboek se eerste drukoplaag tans gemiddeld 1,000 boeke is. Wanneer ‘n boek 3,000 eksemplare verkoop, word dit as ‘n blitsverkoper in Suid-Afrika beskou. Oordink dus hoeveel werk jy gaan insit, en hoeveel jy kan verwag om terug te kry.

freshicon_466
WENKE

  1. Moet nooit die oorspronklike kopie van jou manuskrip aan ‘n uitgewer stuur nie.
  2. Maak doodseker dat jy meer as een afskrif op ‘n veilige plek bêre – ‘n elektroniese weergawe op jou rekenaar, sowel as ‘n gedrukte kopie.
  3. Om seker te maak jou kopiereg kan nooit betwyfel word nie, is dit ‘n slim plan om ‘n afskrif van jou manuskrip per geregistreerde pos aan jouself te stuur. Sodoende sal niemand jou aanname van kopiereg of eiendomsreg in twyfel kan trek nie, want die bewyse van afsending en ontvangs sal altyd beskikbaar wees.
Advertisements

Die kommentaar is gesluit.

%d bloggers like this: