Onderhoud met Heilna du Plooy

17/01/2017

guillotine.blog

Alwyn Roux: U hou uself besig met heelwat vertaalwerk. Ek dink aan die vertalings van enkele fragmente uit Isak Dineson se Seven Gothic Tales as motto’s tot die hoofstukke in u roman Die taal van been (2016), die vertaling van Willem van Toorn se gedigte in Paaie vir die deurtog (2014), fragmente uit Rainer Maria Rilke se Briefe an einen jungen Dichter in ‘n Pleidooi vir die poësie (1998) en die Bybelvertalings waarmee u besig is. Waarom sal u kies om vertaalwerk te doen?

Heilna du Plooy: Vertaling is ’n eiesoortige aktiwiteit waarin interpretasie en taalvaardigheid beide ter sake is. Ek is opgelei om te analiseer en interpreteer en as skrywer is die verfyning van my taalvermoë ’n voortgaande opdrag aan myself. As mens goed wil vertaal, moet jy myns insiens eers die bronteks baie goed analiseer, sowel wat struktuur, aard en konteks as formulering en taaleiesoortigheid betref. En dan…

View original post 1,306 more words

Advertisements

%d bloggers like this: